Terminarz sesji poprawkowej dla kierunków Socjologia i Praca socjalna

Niniejszym informujemy, że w odpowiednich zakładkach kierunków studiów zostały udostępnione terminarze sesji poprawkowej dla Socjologii i Pracy socjalnej.

Aktualizacja USOS, USOSweb i APD

Szanowni Państwo, w dniu 08.02.2020 r. od godziny 16:00 planowana jest aktualizacja systemu USOS oraz aplikacji USOSweb, APD, SRS, Katalog ECTS. System USOS będzie dostępny dla Państwa od 10.02.2020 r., natomiast aplikacje USOSweb, APD, SRS, Katalog ECTS będę udostępniane sukcesywnie najpoźniej do końca 11.02.2020 r.
 

Kontakt z dr Magdaleną Hryniewicką

Dr Magdalena Hryniewicka jest w dniu dzisiejszym (piątek 7 lutego 2020 r.) dostępna dla studentów od godz. 15:00 w auli 102 bud. 23.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Przeglądu Socjologii Jakościowej"

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy Przeglądu Socjologii Jakościowej, Miłośnicy Fotografii,
  Czytaj więcej »

Ankieta dotycząca oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Dydaktyki uprzejmie informuje o terminie przeprowadzenia ankiety oceny zajęć. Uruchomienie w USOS ankiety oceny zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów jest przewidziane:

- przedmioty wydziałowe od 25 stycznia do 17 lutego 2020;

- wf i sjo od 1 do 17 lutego 2020.

Uwaga! Ze względu na konieczność podniesienia wersji USOS do 6.5.2 może nastąpić w lutym 2-dniowa przerwa.
 

Spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich i administracji

Prodziekan ds studenckich i administracji WS-E prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz serdecznie zaprasza studentów Wydziału na spotkanie w najbliższy poniedziałek (27.01.2020) poświęcone krotkiemu omówieniu konsekwencji reformy szkolnictwa wyższego dla funkcjonowania Wydziału, jak również wysłuchaniu opinii lub wniosków studentów związanych z jego funkcjonowaniem (w tym działalnością kół naukowych i wymiany międzynarodowej). Spotkanie odbędzie się o g. 11.00 w sali 201.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2020/2021

Zapraszamy studentów i doktorantów Instytutu Nauk Socjologicznych oraz kierunku Ekonomia do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja na rok 2020/2021 została uruchomiona.

* I etap rekrutacji: 20.01. - 13.02.2020 - składanie przez studentów wniosków w USOS web

* II etap rekrutacji: 17-21.02.2020 - egzaminy językowe w SJO Czytaj więcej »

Terminarz sesji ezgaminacyjnej - semestr zimowy 2019/2020

Niniejszym informujemy, że terminarze sesji zostały zamieszczone na stronach poszczególnych kierunków:

Socjologia >>>

Ekonomia >>>

Praca socjalna >>>

Sprawa prof. Ewy Budzyńskiej

Szanowni Państwo, ponieważ wydarzenia, o których mowa, dotyczą socjologii, a mogą też dotyczyć każdego z nas, ułatwiamy zapoznanie się z nimi. Oczywiście, decyzja co do podpisu (dla chętnych - http://archidiecezjakatowicka.pl), jest suwerenna dla każdego.
za: Czytaj więcej »

Zmiany w planie zajęć w dniach 29-30 stycznia 2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2019/20, zmianie ulegają plany plany zajęć w następujących dniach:

+ 29.01.2020 r. (środa) - zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się według planu poniedziałkowego;

+ 30.01.2020 r. (czwartek) - zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się według planu poniedziałkowego.   

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach