Czas kobiet - perspektywa socjologiczna

   

    Redakcja naukowa: Olga A. Kotowska-Wójcik i Marta Luty-Michalak

    Tytuł: Czas kobiet - perspektywa socjologiczna

    Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

    Objętość: ss. 146

    Rok wydania: 2018

 

 

 

 

 

 

Prawo jako zawód i powołanie...

   

    Redakcja naukowa: Aleksandra Syryt, Sławomir H. Zaręba, Marcin

    Zarzecki

    Tytuł: Prawo jako zawód i powołanie. Deontologia i etos zawodowy polskich

    prawników w badaniach socjologicznych

    Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

    Objętość: ss. 288

    Rok wydania: 2018

 

 

 

Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje

   

    Redakcja naukowa: Marcin Choczyński, Agata Rozalska, Katarzyna    

    Drzewek

    Tytuł: Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje

    Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

    Objętość: ss. 262

    Rok wydania: 2018

 

 

 

 

Cooltura nocą. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2018

   

   Redakcja naukowa: Martyna Kawińska i Sławomir H. Zaręba 

   Tytuł: Cooltura nocą. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2018

   Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

   Objętość: ss. 174

   Rok wydania: 2018

 

 

 

 

 

Siłą naszego ducha jesteśmy. Eseje o Niepodległej

    

     Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski

     Tytuł: Siłą naszego ducha jesteśmy. Eseje o Niepodległej

     Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury - Warszawa

     Objętość: ss. 576

     Rok wydania: 2018   

 

 

 

 

 

Drogi do pokoju. W 50. rocznicę Światowego Dnia Pokoju

    

     Redakcja naukowa: ks. Artur Wysocki

     Tytuł: Drogi do pokuju. W 50. rocznicę Światowego Dnia Pokoju

     Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

     Objętość: ss. 250

     Rok wydania: 2018

 

 

 

 

 

Życie po życiu...

 

    Autor: Katarzyna Uklańska

    Tytuł: Życie po życiu. Studium socjologiczne pośmiertnych ról Jana Pawła II

    Wydawnictwo: NOMOS - Kraków

    Objętość: ss. 366

    Rok wydania: 2018

 

 

 

 

 

Eschatologia na ambonie...

   

    Autor: Wojciech Klimski

    Tytuł: Eschatologia na ambonie. Kazania i wiara Polaków

    w rzeczy ostateczne. Studium socjologiczne

    Wydawnictwo: NOMOS - Kraków

    Objętość: ss. 316

    Rok wydania: 2018

 

 

 

 

Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne...

  

    Autor: ks. Artur Wysocki

    Tytuł: Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne. Śladami pioniera

    socjologii parafii ks. Franciszka Mirka

    Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UKSW

    Objętość: ss. 570

    Rok wydania: 2018

 

 

 

 

Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń...

    

     Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

     Tytuł: Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania

     religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017

     Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

     Objętość: ss. 450 (z dwoma aneksami)

     Rok wydania: 2018

 

 

 

 

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

     

     Autor: Jolanta Łodzińska

     Tytuł: Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych.

     Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie 

     podlaskim

     Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UKSW - Warszawa

     Objętość: ss. 308

     Rok wydania: 2018

 

 

 

W świecie protestu...

   

     Redakcja naukowa: Maciej Kowalewski, Mikołaj Rakusa-Suszczewski,

     Agata Rozalska

     Tytuł: W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów

     społecznych

     Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

     Objętość: ss. 267

     Rok wydania: 2018

 

 

 

Kobieta w przestrzeni publicznej...

   

     Redakcja naukowa: Olga Kotowska-Wójcik i Marta Luty-Michalak

     Tytuł: Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog - praktyka - nauka

     Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

     Objętość: ss. 332

     Rok wydania: 2017

 

 

 

 

 

Współczesne problemy socjologii wiedzy...

   

     Redakcja naukowa: Tomasz M. Korczyński

     Tytuł: Współczesne problemy socjologii wiedzy. W 80-lecie "Ideologii 

     i utopii" Karla Mannheima

     Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

     Objętość: ss. 215

     Rok wydania: 2017

 

 

 

 

Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 3

    

     Redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska

     Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 3

     Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

     Objętość: ss. 241

     Rok wydania: 2017

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach