Procesy przemian obyczajowych na ziemi świebodzińskiej po 1945 r.

   

    Autor: Jarosław Koral

    Tytuł: Procesy przemian społeczno-obyczajowych na ziemi

    świebodzińskiej po 1945 r.

    Wydawnictwo: Sowa-Druk - Warszawa

    Objętość: ss. 248

    Rok wydania: 2017

 

 

 

 

Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2016

    

     Redacja naukowa: Anna Linek i Sławomir H. Zaręba

     Tytuł: Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2016

     Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

     Objętość: ss. 187

     Rok wydania: 2017

 

 

 

 

 

Praca socjalna jako dyscyplina naukowa?

    

     Redakcja naukowa: Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas

     Tytuł: Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania

     wobec kształcenia i profesji

     Wydawnictwo Naukowe UKSW - Warszawa

     Objętość: ss. 488

     Rok wydania: 2016

 

 

 

 

Praca socjalna wobec wyzwań współczesności

    

     Redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska

     Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności t. 2

     Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

     Objętość: ss. 314

     Rok wydania: 2016

 

 

 

 

 

Etos polskich przetwórców żywności

    

     Redakcja naukowa: Artur Wysocki i Marcin Zarzecki

     Tytuł: Etos polskich przetwórców żywności

     Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

     Objętość: ss. 256

     Rok wydania: 2016

    

 

 

 

 

Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania...

   

    Redakcja naukowa: Olga Kotowska-Wójcik i Marta Luty-Michalak

    Tytuł: Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania 

    zrównoważonego rozwoju

    Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

    Objętość: ss. 259

    Rok wydania: 2016

 

 

 

 

Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne

  

   Redakcja naukowa: Justyna Kurtyka-Chałas, Joanna Truszkowska

   Tytuł: Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne

   Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

   Objętość: ss. 283

   Rok wydania: 2016

 

 

 

 

 

W kierunku "kultury bez przemocy". Diagnoza i przeciwdziałanie przemocy...

   

    Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski, Sławomir H. Zaręba

    i Marcin Zarzecki

    Tytuł: W kierunku "kultury bez przemocy". Diagnoza i przeciwdziałanie  

    przemocy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

    Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

    Objętość: ss. 307

    Rok wydania: 2016

 

 

Critical Realism and Humanity in the Social Sciences

   

    Redakcja naukowa: Klaudia Śledzińska i Krzysztof Wielecki

    Tytuł: Critical Realism and Humanity in the Social Sciences.            

    Archerian Studies vol. 1

    Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

    Objętość: ss. 200.

    Rok wydania: 2016

 

 

 

 

Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci

  

   Autor: Tomasz M. Korczyński

   Tytuł: Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci

   Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

   Objętość: ss. 219

   Rok wydania: 2016

 

 

 

 

 

Obcy w labiryncie kultur

   

   Redakcja naukowa: Tomasz M. Korczyński, Annamaria Orla-Bukowska

   Tytuł: Obcy w labiryncie kultur

   Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne - Warszawa

   Objętość: ss. 236

   Rok wydania: 2016

 

 

 

 

 

25 lat samorządności w Polsce...

   

   Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba, Piotr Komorowski, Marcin

   Zarzecki

   Tytuł: 25 samorządności w Polsce - bilans decentralizacji władzy i zmiany  

    gospodarczej

   Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

   Objętość: ss. 224

   Rok wydania: 2016

 

 

 

Quo vadis universitas? Diagnoza i scenariusze rozwojowe

    

     Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

     Tytuł: Quo vadis universitas? Diagnoza i scenariusze rozwojowe

     Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

     Objętość: ss. 259

     Rok wydania: 2016 

 

 

 

 

 

Świat jako wspólny dom

  

   Redakcja naukowa: Artur Wysocki

   Tytuł: Świat jako wspólny dom. Wokół koncepcji ekologii integralnej w 

   encyklice Laudato si' 

   Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

   Objętość: ss. 259

   Rok wydania: 2016 

 

 

 

 

Waleczny duch kobiety

  

   Redakcja naukowa: Kinga Lendzion i Olga Kotowska-Wójcik

   Tytuł: Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty kobiecych

   ról

   Wydawnnictwo: UKSW - Warszawa

   Objętość: ss. 189

   Rok wydania: 2016

 

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach