Transgresja kompetencji kulturowych

   

   Autor: Rafał Wiśniewski

   Tytuł: Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium

   socjologiczne młodzieży akademickiej

   Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

   Objętość: ss. 232

   Rok wydania: 2016

 

 

 

 

Katolicka nauka społeczna

  

   Autor: Henryk Skorowski

   Tytuł: Katolicka nauka społeczna. Wobec aksjologicznych dylematów   

   współczesnego świata

   Wydawnictwo: Narodowy Komitet Seniora - Warszawa

   Objętość: ss. 580.

   Rok wydania: 2016

 

 

 

 

Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii

  

   Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba, Irena Borowik

   Tytuł: Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii

   Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

   Objętość: ss. 415

   Rok wydania: 2016

 

 

 

 

 

Obraz studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

   Autor: Tomasz Michał Korczyński

   Tytuł: Obraz studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

   Warszawie. Analiza wyników badań porównawczych z lat 2005-2015 

   Wydawnictwo: Imago Montage - Warszawa

   Objętość: ss. 92

   Rok wydania: 2015 

 

 

 

 

Służba publiczna. Etos pracy urzędników w Polsce

   

    Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Marcin Zarzecki

    Tytuł: Służba publiczna. Etos pracy urzędników w Polsce

    Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa 

   Objętość: ss. 223

    Rok wydania: 2015

 

 

 

 

 

Coolturalni. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2015

  

   Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Wojciech Klimski

   Tytuł: Coolturalni. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2015

   Wydawnicwo: KONTRAST - Warszawa

   Objętość: ss. 225

   Rok wydania: 2015

 

 

 

 

 

Praca socjalna wobec wyzwań współczesności

 

    Redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska i Martyna Kawińska

    Tytuł: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Tom I

    Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

    Objętość: ss. 311

    Rok wydania: 2015

 

 

 

 

 

Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie...

   

   Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba, Artur Wysocki

   Tytuł: Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej

   nauki społecznej

   Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

   Objętość: ss. 350

   Rok wydania: 2015

 

 

 

 

Nierówności społeczne we współczesnym świecie

  

   Redakcja naukowa: Agnieszka Wołk i Anna Potasińska

   Tytuł: Nierówności społeczne we współczesnym świecie

   Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

   Objętość: ss. 430

   Rok wydania: 2015

 

 

 

 

 

Sociologies of formality and informality

 

 Redakcja naukowa: Adriana Mica, Jan Winczorek, Rafał Wiśniewski

  Tytuł: Sociologies of formality and informality

  Wydawnictwo: Peter Lang GmbH - Pieterlen-Bern

  Objętość: ss. 258

  Rok wydania: 2015

 

 

 

 

 

Cooltura instant. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2014

   

   Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Rafał Wiśniewski

   Tytuł: Cooltura instant. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2014

   Wydawnictwo: Kontrast - Warszawa

   Objętość: ss. 186

   Rok wydania: 2015

 

 

 

 

 

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce...

  

   Autor: Magdalena Hryniewicka

   Tytuł: Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach        2007-2013

   Wydawnictwo: Difin - Warszawa

   Objętość: ss. 519

   Rok wydania: 2015

 

 

 

 

Kultury kontestacji

   

   Redakcja naukowa: Tomasz Maślanka i Rafał Wiśniewski 

   Tytuł: Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe

   ruchy społecznego sprzeciwu

   Wydawnictwo: UW - Warszawa, seria: Studia i Analizy Instytutu

   Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

   Objętość: ss. 218

   Rok wydania: 2015 

 

 

 

Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja

 

  Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Artur Wysocki

  Tytuł: Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja.

  Archidiecezja Warszawska w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw

   i Wartości

   Wydawnictwo: Archidiecezja Warszawska - Warszawa

   Objętość: ss. 273

   Rok wydania: 2015  

 

 

 

***

 

  Redakcja naukowa: Artur Wysocki 

  Tytuł: Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Henrykowi Skorowskiemu SDB w 65. rocznicę urodzin

  Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

  Objętość: ss. 406

  Rok wydania: 2014 

 

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach