Zawody przyszłości - technik elektronik

 

Autorzy: Marcin Zarzecki, Elżbieta Drogosz-Zabłocka oraz zespół GfK Polonia Sp. z o.o. 

Tytuł: Zawody przyszłości - technik elektronik. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w województwie łódzkim

Wydawnictwo: GfK Polonia - Warszawa

Objętość: ss. 38

Rok wydania: 2012

 

 

 

***

 

Autor: Justyna Kurtyka-Chałas

Tytuł: Osobowościowo-aksjologiczne aspekty rozwoju młodzieży

Wydawnictwo: Polihymnia - Lublin

Objętość: ss. 224

Rok wydania: 2012

 

 

 

Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym

 

Autor: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne

Wydawnictwo: Pobitno Oficyna - Warszawa-Rzeszów 

Objętość: ss. 535

Rok wydania: 2012

 

 

 

 

 

Lokalna wspólnota wyobrażona. Warszawa i jej mieszkańcy 2010

 

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Lokalna wspólnota wyobrażona. Warszawa i jej mieszkańcy 2010

Wydawnictwo: Kontrast - Warszawa

Objętość: ss. 236

Rok wydania: 2012

 

 

 

 

 

Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością a zmianą

 

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski, Małgorzata Szupejko

Tytuł: Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością a zmianą

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss. 488

Rok wydania: 2012

 

 

 

 

***

 

 

Autorzy: Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst

Tytuł: Rodzaje uczestnictwa. Instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne w świetle badań statystyczno-socjologicznych 

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss. 124

Rok wydania: 2012

 

 

 

 

***

 

Redakcja naukowa: Władysław Majkowski, Urszula Bejma

Tytuł: Emil Durkheim - badacz i inspirator

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss. 512

Rok wydania: 2012

 

 

 

 

***

 

Autor: Andrzej Ochocki

Tytuł: Ludność świata. Powinność i kapitał

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss. 203

Rok wydania: 2011 

 

 

 

 

"Poradnik samorządowca" nr 6/2010

 

Autorzy: Rafał Wiśniewski, Marcin Zaborski, Marcin Zarzecki

Tytuł: "Poradnik samorządowca" nr 6/2010 - Kampania wyborcza - wizerunek, marketing, debata

Wydawnictwo: INFOR - Warszawa

Objętość: ss. 96

Rok wydania: 2010

 

 

 

 

Jedność i różnorodność: kultura vs. kultury

 

Redakcja naukowa: Elżbieta Rekłajtis, Rafał Wiśniewski, Jerzy Zdanowski

Tytuł: Jedność i różnorodność: kultura vs. kultury

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR - Warszawa

Objętość: ss. 465

Rok wydania: 2010

 

 

 

 

Rodzina - Religia - Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej

 

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Rodzina - Religia - Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss. 244

Rok wydania: 2010

 

 

 

 

Socjologia życia religijnego w Polsce: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej

 

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze wobec zmiany kulturowej

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss. 389

Rok wydania: 2010

 

 

 

 

***

 

Autor: Władysław Majkowski

Tytuł: Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań

Wydawnictwo: Księża Sercanie - Kraków

Objętość: ss. 319

Rok wydania: 2010

 

 

 

 

Socjologia życia religijnego w Polsce

 

Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: Socjologia życia religijnego w Polsce

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss. 535

Rok wydania: 2009

 

 

 

 

Refleksyjność jako kategoria analizy socjologicznej

 

Redakcja naukowa: Rafał Wiśniewski

Tytuł: Refleksyjność jako kategoria analizy socjologicznej. Koncepcje, badania, porównania

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR - Warszawa

Objętość: ss. 194

Rok wydania: 2009

 

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach