***

 

Autor: Jarosław Koral

Tytuł: Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss.198

Rok wydania: 2009

 

 

 

 

W kierunku jakiej religijności?

 

Autor: Sławomir H. Zaręba

Tytuł: W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży

Wydawnictwo: Zakład Wydawnictw Statystycznych - Warszawa

Objętość: ss. 525 + Aneksy

Rok wydania: 2008

 

 

 

 

***

 

Autor: Tomasz M. Korczyński

Tytuł: Młodzi w dialogu z Papieżem

Wydawnictwo: PKWP - Warszawa

Objętość: ss. 315

Rok wydania: 2008

 

 

 

 

***

 

Redakcja naukowa: Urszula Bejma

Tytuł: Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74. rocznicę urodzin

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss. 328

Rok wydania: 2008

 

 

 

***

 

Autor: Włodzimierz Okrasa

Tytuł: Local Risks and Public Intervention: identyfing needs and targeting of development resources at the level of microregion

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu - Piła

Objętość: ss. 69

Rok wydania: 2006

 

 

 

 

***

 

Redakcja naukowa: Agnieszka Wołk

Tytuł: Człowiek i społeczeństwo w dobie przemian. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Tadeusza Wołoszyna SJ w 70. rocznicę urodzin

Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

Objętość: ss. 290

Rok wydania: 2005

 

 

 

 

Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży...

 
 
Tytuł: Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce 
(1988-1998)
 
Wydawnictwo: ISKK - Warszawa
 
Objętość: ss. 297
 
Rok wydania: 2003
 
 
 
 
 

***

 
 
Redakcja naukowa: Władysław Majkowski
 
Tytuł: Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Socjologii UKSW w dniach 17-18 listopada 2001 r.
 
Wydawnictwo: UKSW - Warszawa
 
Objętość: ss. 240
 
Rok wydania: 2003
 
 
 
 
 

***

 
 
Autor: Elżbieta Rekłajtis
 
Tytuł: Liban. Między wojną i pokojem. Problemy współczesności
 
Wydawnictwo: UKSW - Warszawa
 
Ojętość: ss. 250
 
Rok wydania: 2003 
 
 
 
 
 
 
 

***

 
 
Autor: Władysław Majkowski
 
Tytuł: Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne
 
Wydawnictwo: Księża Sercanie - Kraków
 
Objętość: ss. 252
 
Rok wydania: 1997
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach