Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni!
Rekrutacja dla studentów trwa do 10 października 2018. O stypendium mogą aplikować studenci warszawskich uczelni, jeśli:

=> mają średnią ocen nie mniejszą niż 3,5,
=> osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
=> miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł netto

Stypendia dla studentów wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie. Więcej informacji: 

www.stypendiajp2.pl

Post na facebooku do udostępniania:
https://www.facebook.com/stypendiajp2/photos/a.323576041052/101556627365...

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach