Zajęcia na kierunku Praca socjalna

Niniejszym informujemy o tymczasowym odwołaniu następujących przedmiotów na kierunku Praca socjalna:

Wprowadzenie do pracy socjalnej (wykład)

Poradnictwo (wykład)

Teorie pracy socjalnej

Instytucje wsparcia społecznego

Wskazane przedmioty rozpoczną się w późniejszym terminie. O ich rozpoczęciu studenci zostaną poinformowani w możliwie jak najbliższym terminie.