Zaproszenie na konferencję naukową GUS i UKSW

O Konferencji
Spójność i Dobrostan Społeczności
Lokalnych a Rozwój Innowacyjny


organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)
i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW),
4 grudnia 2018r, w Warszawie

Link do strony konferencji>>>

Konferencja poświęcona jest problematyce szeroko pojętego dobrostanu społeczności lokalnych i ich członków, z intencją pogłębienia wiedzy o zależnościach w jakich pozostaje on z poziomem i charakterem rozwoju lokalnego. O ile eksploracja tych zależności była przedmiotem analogicznej, zorganizowanej dwa lata temu wspólnie przez GUS i UKSW, konferencji pt. Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcje rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym, to ta może być uznana za jej rozszerzenie, w dwóch powiązanych ze sobą wymiarach ? spójności i innowacyjności ? traktowanych zarazem jako czynniki dobrostanu (indywidualnego i grupowego/wspólnotowego).