Profesor Krzysztof Wielecki mianowany członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Dyrektor Instytutu Socjologii, prof. UKSW Krzysztof Wielecki, został mianowany przez papieża Franciszka członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Profesor Krzysztof Wielecki jest 26. członkiem Akademii, która zrzesza ekonomistów (w tym noblistów), socjologów, psychologów, politologów, filozofów. Celem Akademii jest promowanie studiów i postępu nauk społecznych, ekonomicznych, politycznych i prawnych w perspektywie badań i rozwoju katolickiej doktryny społecznej. Akademia promuje też zastosowanie tej doktryny we współczesnym społeczeństwie.

Akademia składa się z nie mniej niż dwudziestu i nie więcej niż czterdziestu zwykłych akademików i akademików honorowych. Są oni mianowani przez Ojca Świętego na podstawie kompetencji w naukach społecznych oraz integralnej postawy moralnej. Mianowanie poprzedza wniosek jednego z członków Akademii ? kandydat musi uzyskać akceptację wszystkich akademików.

W imieniu całej społeczności Instytutu Socjologii serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Krzysztofowi Wieleckiemu tego zaszczytnego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.