Wykład otwarty Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich na WNHiS pt. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych zaprasza na wykład otwarty pt. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wykład odbędzie się w dniu 28 listopada o godzinie 13.15 w sali 201 (b. 23).  Wykład realizowany jest przez Radę Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową. Serdecznie zapraszamy wszystkich wykładowców i studentów.