Zmiana wykładu prof. dr hab. V. Babienko na kierunku Ekonomia

W związku z kwestiami proceduralnymi organizacji wykładów prowadzonych przez Visiting Professor, wykład prof. dr hab. V. Babienko "Modeling of the management of innovation processes taking into account risks", którego rozpoczęcie planowane było na 3 grudnia 2018 roku, przeniesiony zostaje na semestr letni. Dokładne terminy odbywania się zajęć podane zostaną wraz z rozpoczęciem nowego semestru.