Zaproszenie - międzynarodowa konferencja naukowa "Spójność i Dobrostan Społeczności Lokalnych a Rozwój Innowacyjny" - UKSW, dn. 04.12.2018 r.