Zaproszenie - międzynarodowa konferencja naukowa "Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu" - SGGW, dn. 06.12.2018 r.