Dyżury kolegium dziekańskiego podczas sesji zimowej oraz przerwy semestralnej 2018/2019