IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

W imieniu Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii serdecznie zapraszamy do udziału w tej inicjatywie wszystkich Doktorantów oraz Pracowników Instytutu Socjologii UKSW.

Tegoroczne, IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii Meandry Metodologii, to wydarzenie organizowane przez doktorantów Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odbędzie się ono w murach wspomnianej uczelni w dniach 09-10. 04. 2019 r. Nasze zaproszenie na IV OSDS skierowane jest ? jak wskazuje sama nazwa ? do doktorantów, którzy chętni są podzielić się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami badawczymi w przyjaznym gronie innych młodych naukowców, pod okiem profesorów z całej Polski.

Sympozjum stanowi doskonałą okazję zarówno do uczynienia pierwszych kroków w spotkaniach konferencyjnych jak i do weryfikacji efektów swoich dotychczasowych przedsięwzięć naukowych. Przyjazna atmosfera i towarzystwo innych doktorantów sprzyja twórczej wymianie myśli i poglądów, a obecność profesorów w roli referentów pozwala na merytoryczną ocenę, rady i sugestie dotyczące przygotowanych przez doktorantów prelekcji.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania jest prezentacja rozmaitych zagadnień metodologicznych oraz dyskusja dotycząca stosowania metod badań społecznych, które wykorzystywane są przez adeptów socjologii w ich przedsięwzięciach badawczych. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami Sympozjum zamieszczonymi w załączonym do wiadomości dokumencie oraz do zgłaszania swojego uczestnictwa w wyżej wymienionym wydarzeniu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 r. W razie ewentualnych pytań, zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem,


mgr Karolina Pięta

 

List intencyjny >>>

Formularz zgłoszeniowy (Word) >>>

Formularz zgłoszeniowy (pdf) >>>