Zaproszenie - międzynarodowa konferencja naukowa "Męskość i kobiecość: w kierunku komplementarności płci", 10.04.2019 r., UKSW, Warszawa

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ?Męskość i kobiecość: w kierunku komplementarności płci?, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
 
Tematyka tegorocznej edycji konferencji oscylować będzie wokół przemian, z którymi od kilkudziesięciu lat mamy do czynienia zarówno w obrębie kobiecości jak i męskości. W sytuacji kiedy stereotypowe myślenie o płci staje się coraz mniej popularne i coraz częściej dopuszcza się zróżnicowane warianty pełnienia ról społecznych, przyjmowanych wzorów zachowań czy podejmowanych zawodów, organizatorzy proponują polemikę nad kwestią nie tylko różnic, ale przede wszystkim komplementarności płci.
 
Proponowane obszary tematyczne:
 • przemiany w obrębie kobiecości oraz męskości;
 • społeczne, rodzinne i zawodowe role kobiet i mężczyzn;
 • komplementarność płci;
 • kobiecość i męskość w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym;
 • redefinicja/negocjowanie podziału obowiązków i zadań rodzinno-domowych;
 • praktykowanie nauki przez kobiety i mężczyzn;
 • modele kariery akademickiej kobiet i mężczyzn.
 
Abstrakty w języku polskim lub angielskim prosimy nadsyłać do 15 marca 2019 r. na adres:
womeninsciencezdsdp@gmail.com.
 
Więcej informacji znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie: http://pts.org.pl/english-cfp-masculinity-and-femininity-towards-gender-complementarity/
 
 
Tegoroczna edycja konferencji została objęta patronatem medialnym Radia Kampus. 
 
 
Organizers are pleased to announce VI International Scientific Conference on Women in Science to be held on 10 April 2019 entitled: Masculinity and femininity: towards gender complementarity at the Institute of Sociology at the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Wóycickiego 1/3 str., Warsaw, Poland).
 
Reflection on femininity, the assessment of social position of women and a critical analysis of the division of life into two spheres ? private and public, encourage us to discuss issues such as masculinity, men?s social situation and the consequences for men caused by dual approach of culture, society and human condition. Our aim is to invite scholars to discussion about gender issues and problems of discriminations by concerning topics related to the male identity and the situation of contemporary men which is driven by social and cultural changes. 
 
This year we will comprise the broad range of issues of the transformations of masculinity and femininity in contemporary societies. While stereotypical thinking about gender is becoming less popular and different variants of fulfilling social roles are becoming more popular, organizers propose discussion about not only gender differences but, mainly about gender complementarity. 
 
This year, the discourse of the sixth annual conference will be focused on the following areas: 
 
 • transformations within femininity and masculinity;
 • social, family and professional roles of women and men;
 • gender complementarity;
 • femininity and masculinity in traditional and modern approach;
 • redefinition / negotiation of the division of duties and family and household tasks;
 • practicing science by women and men;
 • female and male academic career models.
 
Abstracts in Polish or English should be sent by 15th March 2019 to email address:
womeninsciencezdsdp@gmail.com.