Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach programu ERASMUS+ 2019/2020

Zapraszamy studentów i doktorantów Instytutu Socjologii do udziału w programie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. Rekrutacja uzupełniająca na rok 2019/2020 została uruchomiona.

 

=> I etap rekrutacji: 10.04.-09.05.2019 - składanie przez studentów wniosków w USOS web;

=> II etap rekrutacji: 13-17.05.2019 - egzaminy językowe w SJO

=> III etap rekrutacji: 22.05.2019 - posiedzenia komisji rekrutacyjnej w celu zakwalifikowania studentów

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 27.05.2019.

 

Więcej szczegółów http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/318