Informacja dla wszystkich studentów Instytutu Socjologii

 

UWAGA!

Z polecenia Dyrektora Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie,

wszyscy studenci kierunków socjologia, praca socjalna oraz ekonomia

są proszeni o złożenie uzupełnionych indeksów do dziekanatu

najpóźniej do wtorku, dn. 24.09.2013.


Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach