Ks. prof. Sławomir ZARĘBA - profesorem BELWEDERSKIM!

 

Nominacja profesorska dla ks. Sławomira Zaręby, Dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
 
Dnia 9 września br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał nominację profesorską ks. Sławomirowi Zarębie, wykładowcy i dyrektorowi IS WNHiS UKSW w Warszawie.
Serdecznie GRATULUJEMY, Księdzu Profesorowi kolejnego i jakże ważnego sukcesu naukowego!
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach