Dr hab. Jolanta Łodzińska wyróżniona przez Ministra Zdrowia!

Dyrekcja Instytutu Socjologii z ogromną przyjemnością informuje, że 21 maja 2019 r. podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: Pielęgniarstwo w perspektywie XXI wieku. Wartości. Praca. Zdrowie dr hab. Jolanta Łodzińska została odznaczona przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

W imieniu Dyrekcji oraz całej społeczności Instytutu serdecznie gratulujemy Pani Profesor!