Ś.p. ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Koral

Szanowni Państwo
Pracownicy i Studenci Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych,
 
z głębokim żalem informujemy, iż dzisiaj w nocy po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Koral, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii. Ś.p. ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Koral podczas swojej wieloletniej pracy uniwersyteckiej piastował szereg znaczących funkcji organizacyjnych – m.in. stanowisko dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w latach 2008 – 2012, a także prodziekana w latach 2005 – 2008. Pozostanie w naszej pamięci jako dobry kolega oraz kompetentny i życzliwy wykładowca, autor wielu publikacji naukowych z dziedziny socjologii i pracy socjalnej, a także promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Był członkiem wielu towarzystw naukowych. 
Odszedł od nas człowiek wielkiego umysłu i serca, który na zawsze zostanie w naszej życzliwej pamięci.  
 
Msza św. żałobna oraz pogrzeb zostaną odprawione w miejscowości Szczaniec k/Świebodzina w sobotę dnia 22 czerwca br. o godz. 13.oo. Z uwagi na zasługi Zmarłego dla naszej Alma Mater, w najbliższych dniach zostanie odprawiona msza św. na terenie naszej Uczelni, o czym zostaną wszyscy Państwo powiadomieni specjalnym komunikatem.       
 
ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba, dziekan
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach