Seminarium „Rola kobiet w polityce”

2 września br. z inicjatywy wicemarszałek Senatu RP Marii Koc odbyło się seminarium „Rola kobiet w polityce”, zorganizowane w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Gruzja. Spotkanie miało na celu podjęcie debaty i wymianę doświadczeń w kwestii obecności kobiet w przestrzeni publicznej, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w praktyce. Do udziału w seminarium zaproszone zostały dr Olga Kotowska-Wójcik oraz dr Marta Luty-Michalak, które przedstawiły wyniki ekspertyzy pt: "Udział kobiet w życiu publicznym - Polska na tle innych krajów".
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ten temat:


https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11964,seminarium-rola-kobiet-w-polityce.html

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach