Współpraca Instytutu Nauk Socjologicznych z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

Uprzejmie informujemy, że w ramach współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łomży w dniu 3 grudnia 2019 roku gościem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego będzie grupa około 60 Uczniów wraz z czworgiem Nauczycieli (opiekunów). Uczestnicy spotkania zapoznają się z metodami nauczania stosowanymi w Instytucie Nauk Socjologicznych na kierunku praca socjalna, które to następnie zostaną wdrożone w ich jednostce. Spotkanie to oprócz wymiaru badawczego oraz edukacyjnego ma charakter promocyjny naszej Uczelni, Wydziału, a szczególnie Instytutu.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach