Gratulacje dla Księdza Profesora Janusza Mariańskiego

3 grudnia Uniwersytet Śląski nadał Księdzu Profesorowi Januszowi Mariańskiemu tytuł doktora honoris causa. Ksiądz Profesor będąc wybitnym socjologiem religii i moralności, już dziś jest klasykiem w tych dziedzinach. Jego wkład do nauki jest oryginalnym osiągnięciem, wytyczającym nowe perspektywy w uprawianych przez Profesora dyscyplinach. Sława tego znakomitego Uczonego przekracza granice Polski. Jest to równocześnie człowiek wymagający, ale pełen ludzkiego dobra i serdeczności, a Jego poczucie humoru znane jest dobrze w środowisku socjologów. Ksiądz Profesor jest także przyjacielem Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW.

Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia od Dyrekcji i Pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW