Nagroda im. Stefana Nowaka

 

W bieżącym  roku Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny przyzna Nagrodę im. Stefana Nowaka. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia z dziedziny metodologii nauk społecznych oraz za nowatorskie metodologicznie badania społeczeństwa polskiego.

Załączamy informację o Nagrodzie oraz jej regulamin.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów, wraz z uzasadnieniem oraz egzemplarzami ich prac,    

 w terminie do 30 listopada 2013  r. na adres:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa

(z dopiskiem: Nagroda im. Stefana Nowaka)

Więcej na temat tego wydarzenia tutaj

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach