Spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich i administracji

Prodziekan ds studenckich i administracji WS-E prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz serdecznie zaprasza studentów Wydziału na spotkanie w najbliższy poniedziałek (27.01.2020) poświęcone krotkiemu omówieniu konsekwencji reformy szkolnictwa wyższego dla funkcjonowania Wydziału, jak również wysłuchaniu opinii lub wniosków studentów związanych z jego funkcjonowaniem (w tym działalnością kół naukowych i wymiany międzynarodowej). Spotkanie odbędzie się o g. 11.00 w sali 201.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach