Konferencja naukowa IS UKSW "Chrześcijanin jako obywatel i przedsiębiorca. KNS wobec współczesnych wyzwań" - 26.03.2014

Z A P R A S Z A M Y
 
do uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt.
"Chrześcijanin jako obywatel i przedsiębiorca. KNS wobec współczesnych wyzwań"
organizowanej przez
Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która odbędzie się dnia 26 marca 2014 r. w budynku Auditorium Maximum (Aula Schumana),
przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie
 
 
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach