Konferencja naukowa Instytutu Socjologii UKSW - "Ekonomia XXI wieku. Gospodarka w warunkach Nowej Ekonomii" Warszawa 09.04.2014 r.

ZAPROSZENIE
do uczestnictwa w Konferencji Naukowej
pt.
?EKONOMIA XXI wieku?
na temat:
?Gospodarka w warunkach Nowej Ekonomii?
organizowanej przez
Instytut Socjologii, kierunek Ekonomia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
która odbędzie się dnia 9 kwietnia 2014 r.
w budynku Auditorium Maximum (Aula Schumana)
przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie
Honorowy patronat nad konferencją objął:
Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW w Warszawie

           

        Tematyka konferencji koncentruje się wokół szeroko rozumianej problematyki Nowej Ekonomii. Pojęcie Nowa Ekonomia jest stosunkowo nowe i nie jest jeszcze jednoznacznie zdefiniowane. Służy do wyjaśniania Nowej Gospodarki, powstającej w związku z rozwojemi i dynamicznym rozprzestrzenianiem się technologii teleinformatycznych. Globalizacja, innowacje techniczne i komunikacyjne, zintegrowana globalna sieć, łatwy dostęp do informacji zmienia teorię i praktykę w takich dziedzinach, jak biznes, zarządzanie, ekonomika i marketing.

 

ZAPROSZENIE

ZGŁOSZENIE (doc.)

ZGŁOSZENIE (pdf.)

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach