ERASMUS+ (studia i praktyki) - informacje z Działu Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Państwo,
 
     Uprzejmie informujemy, że na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej są dostępne informacje o stawkach grantu na rok akademicki 2014/2015 w ramach programu Erasmus+ (studia i praktyki).
 
Informacja dostępna jest na stronie pod linkiem
 
 
przesyłam ją też poniżej.
 
 Z wyrazami szacunku,
 
-- 
Magdalena Prokop
 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
International Relations Office
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, PL
tel. +48 22 561 89 49 fax +48 22 561 90 13
 www.dwm.uksw.edu.pl [2]
wew. 349
 
Uprzejmie informujemy, że Agencja Narodowa ogłosiła informację o wysokości miesięcznych stawek grantu na rok akademicki 2014/2015. Stawki grantu są podzielone na trzy grupy, w zależności od kraju wyjazdu.
 
STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014-2015
    
I GRUPA - 500 EURO
 
Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 
II GRUPA - 400 EURO 
 
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 
III GRUPA - 300 EURO 
 
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
 
Studenci uprawnieni do otrzymywania lub otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia otrzymają dodatkowo 200 EURO miesięcznie.
 
 
PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2014-2015
   
I GRUPA - 600 EURO
 
Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 
II GRUPA - 500 EURO 
 
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 
III GRUPA - 400 EURO 
 
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach