Porozumienie o współpracy Instytutu Socjologii UKSW i Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Niezmiernie miło jest nam poinformować o zawarciu w dniu 30.04.2014 r. porozumienia o współpracy między Instytutem Socjologii UKSW a Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Jednym z głównych założeń przedmiotowego porozumienia jest prezentacja na rzecz studentów kierunku Praca socjalna specyfiki pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas AW - Hospicjum Stacjonarnym. 

Zajęcia będą odbywały się w terminie zgodnym z harmonogramem - jeden raz w ciągu roku akademickiego w trzydziestoosobowej grupie studentów.

Opiekunem studentów podczas pobytu w hospicjum będzie dr Urszula Bejma.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach