Rekomendacje dla programu nauczania dla kierunku Praca socjalna

Niniejszym informujemy, że wysoki poziom kształcenia na kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii UKSW został potwierdzony przez szereg rekomendacji / akceptacji podmiotów zewnętrznych. Instytucje te w przesłanych dokumentach zwracają uwagę na bogactwo zagadnień prezentowanych na zajęciach, dotyczących wszystkich sfer oddziaływania, w jakich dziś porusza się pracownik socjalny.

Tematyka zajęć na kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii UKSW przede wszystkim szeroko opisuje współczesne problemy życia społecznego, ukazuje rózne dzialania o charakterze profilaktycznym i zapobiegawczym, dążąc przez to do wyposażenia studentów nie tylko w merytoryczną wiedzę, ale także w  umiejętności mające na celu zapobieganie sytuacjom trudnym.

Proponowany program kształcenia jest bogaty w różnorodne zagadnienia, co daje nadzieję na wykształcenie kompetentnej, odpowiednio przygotowanej kadry pracowników socjalnych. 

Lista instytucji, które nadesłały rekomendacje dla kierunku Praca socjalna:

Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup - wydawca Radio Nadzieja 103,6fm, tygodnika "Głos Katolicki", portalu internetowego lomzynskie24.pl oraz twórca programów PAM (Profilaktyka a Media) i PAT (Profilaktyka a Ty)

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce 

  

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach