Sprawozdanie z konferencji "Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności"

    W dniu 3 czerwca 2014 r. w kampusie przy ulicy Wóycickiego 1/3 odbyła się konferencja naukowa ?Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności? zorganizowana przez Instytut Socjologii UKSW. Problematyka konferencji wpisała się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią były rodzinne konteksty: zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności. W myśl powszechnie panującej opinii, bowiem, rodzina jest podstawową komórką społeczną, a zatem stanowi fundamentalny, konstytutywny element każdego społeczeństwa. Człowiek, aby mógł żyć i prawidłowo rozwijać się, potrzebuje współpracy i wsparcia innych ludzi, zaś na początku swojego życia rodziców i rodziny. Skupienie zatem uwagi na rodzinie wynika z faktu, że w niej człowiek się rodzi, w rodzinie zaspakajane są jego podstawowe potrzeby, w niej także uczestniczy w pierwszych interakcjach społecznych.

    Nadto, rodzina jako instytucja społeczna, poprzez system właściwych dla danej kultury zachowań normatywnych, reguluje najbardziej podstawowe i istotne aspekty ludzkiego życia, jakimi są: zrodzenie potomstwa, szeroko rozumiana socjalizacja w grupie rodzinnej, sprawowanie opieki nad członkami rodziny (ze szczególnym uwzględnieniem osób najmłodszych, chorych ? niepełnosprawnych oraz seniorów), zaspokajanie emocjonalnych potrzeb jednostki oraz troska o ekonomiczny status rodziny.

   W konferencji wzięli udział badacze reprezentujący różne ośrodki akademickie, dla których rodzina stanowi centralny punkt ich eksploracji naukowych. Konferencję zaszczyciła swoją obecnością Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Seredyn.   

GALERIA ZDJĘĆ

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach