Kolejne pozytywne opinie o programie studiów na kierunku Praca socjalna w Instytucie Socjologii UKSW

Miło nam powiadomić, że napływają do nas kolejne pozytywne opinie o programie studiów na kierunku Praca socjalna. Ostatnie pochodzą z dwóch instytucji - Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Belsku Dużym oraz w Pniewach.

W opiniach podkreślono aktualność programu nauczania i jego odniesienia do kwestii społecznych, które są przedmiotem codziennej pracy wymienionych instytucji. Warto również zaznaczyć, że program w podanej wersji odpowiada aktualnym trendom w pomocy społecznej, jest dostosowany również do aktualnych potrzeb społecznych. Dodatkowo efekty kształcenia, tresci programowe, formy zajęć oraz metody dydaktyczne tworzą spójną całość. 

Podsumowując - opiniowany program daje studentom możliwość zdobycia wysokich kwalifikacji oraz konkretnych umiejętności, które wykorzystywane będą w codziennej pracy pracy zawodowej z osobami potrzebującymi profesjonalnej pomocy i wsparcia.

Niezwykle ważne dla Instytutu Socjologii są opinie podmiotów zewnętrznych, które oceniają nabyte umiejętności naszych studentów przez pryzmat codziennej praktyki zawodowej. Cieszymy się, że wprowadzone metody kształcenia na kierunku Praca socjalna znajdują uznanie w instytucjach pomocy społecznej.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach