Zarządzenie nr 48/2014 Rektora UKSW w sprawie obowiązków związanych z przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń oraz dokumentowaniem ich wyników w systemie USOS

Zgodnie z prośbą władz dziekańskich udostępniamy Państwu - naszym  wykładowcom i studentom - treść zarządzenia Rektora UKSW regulującego kwestię zaliczeń przedmiotów i ich wpisywaniem do systemu USOS. 

Dokument ten dostępny jest również na stronie senatu uksw: http://www.senat.uksw.edu.pl

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach