Pracownicy Instytutu Socjologii UKSW we władzach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Miło jest nam poinformować, że Pracownicy Instytutu Socjologii UKSW czynnie uczestniczą w życiu akademickim polskiej socjologii, spełniając się w pracach organizacyjnych. Dowodem ich głębokiego zaangażowania jest fakt powołania na funkcje członków komisji rewizyjnej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego kol. dr Klaudii Śledzińskiej i kol. mgr Olgi Kotowskiej-Wójcik. Sredecznie gratulujemy!

Przypominamy jednocześnie, że Wiceprzewodniczącym PTS jest kol. dr Rafał Wiśniewski. Powierzenie tych funkcji naszym Pracownikom jest przede wszystkim doceniemiem ich pracy naukowo-dydaktycznej oraz dowodem uznania dorobku Instytutu Socjologii UKSW w zakresie rozwijania polskiej socjologii akademickiej.  

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach