Rekrutacja

Szczegóły na temat rekrutacji 2015/2016 znajdują się tu (...)

Absolwent Ekonomii

Studenci w trakcie 3 letnich studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Ekonomia zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw mikro- i makroekonomii. Poznają narzędzia warsztatu ekonomisty, głównie w oparciu o realizację takich przedmiotów jak matematyka, statystyka opisowa, prognozowanie i symulacje, ekonometria, finanse publiczne i rynki finansowe. Przyswajają umiejętności empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i nabywają wiedzę niezbędną w pracy ekonomisty, np. z zakresu prawa, rachunkowości, informatyki czy zarządzania. Aspekty społeczne funkcjonowania gospodarki studenci poznają realizując między innymi następujące przedmioty: psychologia społeczna, socjologia, polityka społeczna i gospodarcza czy katolicka nauka społeczna.

Absolwenci kierunku Ekonomia będą mogli podjąć pracę: w przedsiębiorstwach; bankach; instytucjach finansowych; instytucjach ubezpieczeniowych; ośrodkach badawczych zajmujących się prognozami i analizami ekonomicznymi;