Tezy na egzamin licencjacki z Ekonomii


E K O N O M I A

Tezy na egzamin licencjacki - (POBIERZ PLIK) - obowiązują w roku akademickim 2017/2018

Tezy na egzamin licencjacki - (POBIERZ PLIK) - obowiązują od roku akademickiego 2018/2019

Tezy obowiązują zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych I stopnia.

 

E K O N O M I A     M E N E D Ż E R S K A

Tezy na egzamin magisterski - (POBIERZ PLIK)