Opiekunowie poszczególnych lat studiów na kierunku Socjologia

SOCJOLOGIA

Studia stacjonarne

I rok I st.

dr Izabela Bukalska

II rok I st.

dr Wojciech Klimski

III rok I. st.

dr Marcin Choczyński

I rok II st.

dr Anna Potasińska

II rok II st.

dr Klaudia Śledzińska

Uwaga!!! Opiekunowie poszczególnych lat studiów są pośrednikami i zarazem rzecznikami studentów. Przynajmniej raz w semestrze organizowane są z nimi spotkania, podczas których studenci mogą przedstawiać swoje postulaty, wnioski oraz inicjatywy! Zachęcamy do kontaktu - jeżeli tylko masz jakiś problem to zgłoś się do opiekuna swojego rocznika!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach