Opiekunowie poszczególnych lat studiów na kierunku Socjologia

SOCJOLOGIA 2018/2019

Studia stacjonarne

I rok I st.

dr Joanna Wróblewska-Skrzek

II rok I st.

dr Izabela Bukalska

III rok I. st.

dr Wojciech Klimski

I rok II st.

dr Marcin Choczyński

II rok II st.

mgr Katarzyna Drzewek

Uwaga!!! Opiekunowie poszczególnych lat studiów są pośrednikami i zarazem rzecznikami studentów. Przynajmniej raz w semestrze organizowane są z nimi spotkania, podczas których studenci mogą przedstawiać swoje postulaty, wnioski oraz inicjatywy! Zachęcamy do kontaktu - jeżeli tylko masz jakiś problem to zgłoś się do opiekuna swojego rocznika!

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach