Dyplomy z wyróżnieniem dla Absolwentów Instytutu Socjologii UKSW

Niniejszym przedstawiamy Absolwentów, którzy otrzymali dyplomy ukończenia studiów z wyróżnieniem, wraz z ich promotorami prac dyplomowych. Bardzo serdecznie gratulujemy osiągnięć naukowych oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

EKONOMIA

L.p. Imię i nazwisko Tytuł pracy Rodzaj pracy Promotor
1. Tomasz Konrad Jodczyk Polityka finansowania rolnictwa w Unii Europejskiej na przykładzie Polski lic. dr Leszek Buller
2. Beata Wioletta Wojda Zarządzanie projektami w organizacji lic. dr Leszek Buller
3. Martyna Ewelina Orłowska Bankowość elektroniczna lic. dr inż. Zbigniew Ciekanowski
4. Patrycja Daria Farbaniec Rozwój działalności bancassurance w Polsce w latach 2009-2012 lic. dr Dariusz Filip
5. Ewa Wiśniewska Finansowanie sportu z funduszy unijnych w Polsce w latach 2007-2013 lic. dr Dariusz Filip
6. Joanna Łada Współczesny kryzys finansowy jako odpowiedź na upadek amerykańskich gigantów z sektora bankowego lic. dr hab. Krzysztof Górniak, prof. UKSW
7. Łukasz Pajurek Podejście liberalne w gospodarce a kryzys ekonomiczny lic.

dr hab. Krzysztof Górniak, prof. UKSW

8. Maria Bogusz Funkcjonowanie samorządu gminnego na przykładzie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki ? próba diagnozy i prognozy lic. prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki
9. Anna Łazarska Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy EagleBurgmann Poland sp. z o.o. lic. prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki
10. Weronika Anna Molska Zarządzanie zasobami ludzkimi ? teoria, praktyka lic. prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki
11. Magdalena Maria Warda Zarządzanie przez jakość w przedsiębiorstwie lic. prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki
12. Milena Zadrożna Zarządzanie finansami samorządu gminnego na przykładzie miasta i gminy Piaseczno  lic. prof. dr hab. inż. Marek Lisiecki

 

SOCJOLOGIA

L.p. Imię i nazwisko Tytuł pracy Rodzaj pracy Promotor
1. Agnieszka Łytkowska

Organizacje pożytku publicznego jako wyraz działalności społeczeństwa obywatelskiego. Studium socjologiczne na podstawie badań

mgr ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
2. Beata Rudź Aspiracje życiowe młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Kuźnicy mgr ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
3. Agata Maria Walczak-Suwińska Zarządzanie wiekiem w perspektywie procesu starzenia się społeczeństwa polskiego mgr ks. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. UKSW
4. Patrycja Sosonowska Nowe formy życia rodzinnego w perspektywie kondycji współczesnej rodziny polskiej lic. dr Leszek Buller
5. Katarzyna Bentkowska Wartości prorodzinne w świadomości studentów studiów stacjonarnych UKSW mgr ks. prof. dr hab. Jarosław Koral
6. Klaudia Krasnodębska Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw na podstawie dostępnej literatury mgr ks. prof. dr hab. Jarosław Koral
7. Marta Anna Jakubczak-Przytulska Motywacje uczestnictwa w rekonstrukcjach historycznych na przykładzie badań socjologicznych Stowarzyszenia ?14 Pułku Strzelców Syberyjskich? lic. dr Ryszard Lange
8. Julia Daria Surma Seksualizacja dziewcząt w ponowoczesności. Studium socjologiczne na podstawie literatury przedmiotu lic. dr Kinga Lendzion
9. Katarzyna Paulina Dinst Losy zawodowe pracowników zwolnionych na skutek upadłości Stoczni Szczecińskiej Nowa mgr prof. dr hab. Andrzej Ochocki
10. Bartosz Hubert Olszewski Wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych przez podmioty gospodarki narodowej sektora finansów publicznych na terenie m.st. Warszawy mgr prof. dr hab. Andrzej Ochocki
11. Katarzyna Pomianowska Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce na początku XXI w. Studium socjologiczne wybranej literatury przedmiotu lic. dr hab. Andrzej Rogalski
12. Aleksandra Karolina Gorska Operacje plastyczne jako sposób kreowania wizerunku człowieka mgr ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
13. Paulina Pilacińska Pracoholizm jako zagrożenie więzi małżeńsko-rodzinnych mgr ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
14. Aleksandra Wójcicka Cielesność jako istotny element wizerunku kobiet na podstawie filmów mgr ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
15. Izabela Lambert Aktywność zawodowa kobiet w Polsce. Studium socjologiczne na podstawie wybranej literatury przedmiotu mgr ks. dr hab. Leon Szot, prof. UKSW
16. Martyna Klementyna Lis Bezrobocie jako forma wykluczenia społecznego. Studium na podstawie wybranej literatury przedmiotu mgr ks. dr hab. Leon Szot, prof. UKSW
17. Paulina Justyna Nowacka Więź społeczna społeczeństwa tradycyjnego na przykładzie starożytnego Izraela mgr ks. dr hab. Leon Szot, prof. UKSW
18. Marta Paulina Socha Pracoholizm jako zjawisko społeczne. Studium na podstawie wybranej literatury przedmiotu mgr ks. dr hab. Leon Szot, prof. UKSW
19. Maria Magdalena Staniak Mobbing jako zjawisko patologii zarządzania w miejscu pracy. Studium na podstawie wybranej literatury przedmiotu  mgr ks. dr hab. Leon Szot, prof. UKSW
20. Maria Masłowska Małżeństwo w najnowszej literaturze socjologicznej. Główne stanowiska mgr dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW
21. Joanna Mariola Kleszczewska Społeczne problemy zarządzania w korporacjach transnarodowych mgr dr hab. Krzystzof Wielecki, prof. UKSW
22. Joanna Czupryna Zawód socjologa a problematyka etyczna w badaniach społecznych lic. ks. dr Artur Wysocki
23. Małgorzata Wiśniewska Postawy patriotyczne młodzieży we współczesnej Polsce lic. ks. dr Artur Wysocki
24. Marzena Teresa Zyk Religijność polskiej młodzieży w wieku 18-24 po 2000 r. w świetle badań CBOS-u. Sekularyzacja czy rewitalizacja? mgr ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba


Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach