Spotkania z władzami dziekańskimi oraz szkolenia BHP dla studentów I roku

W dniu 26 września 2014 r.

na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych odbędą się spotkania  Kolegium Dziekańskiego i Samorządu Studenckiego ze studentami I roku  studiów stacjonarnych oraz szkolenia BHP.

  

Studenci I roku studiów stacjonarnych politologii, europeistyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, historii, historii cywilizacji śródziemnomorskiej:

9.00 – szkolenie BHP – aula 107/108 (budynek 23)

13.00 – spotkanie z Kolegium Dziekańskim i Samorządem Studenckim – aula 105/106 (budynek 23)

 

Studenci I roku studiów stacjonarnych socjologii, pracy socjalnej, ekonomii, archeologii, historii sztuki, ochrony dóbr kultury i środowiska:

10.30 – spotkanie z Kolegium Dziekańskim i Samorządem Studenckim – aula 105/106 (budynek 23)

13.00 – szkolenie BHP – aula 107/108 (budynek 23)

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach