Konferencja naukowa IS UKSW "Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie" - Warszawa 15.10.2014 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pt. ?Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie?, organizowanej przez Zakład Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu Instytutu Socjologii UKSW oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, która odbędzie się w dniu 15 października 2014 r. w budynku Auditorium Maximum, na kampusie im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Pani prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Celem konferencji jest pogłębienie socjologicznej refleksji naukowej na temat problemów zbiorowości kulturowych, funkcjonujących w mniej lub bardziej złożonych pod względem kulturowym społeczeństwach. Powyższa refleksja służyć będzie sformułowaniu postulatów dotyczących problematyki kształtowania dialogu międzykulturowego we współczesnym świecie.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach