Rekrutacja

Szczegóły na temat rekrutacji 2015/2016 znajdują się tu (...)

Absolwent Socjologii. Studenci uzyskują wykształcenie w pełni odpowiadające wymogom stawianym socjologom z uwzględnieniem ogólnoludzkich wartości. Służy temu odpowiednio przygotowany program dydaktyczny oraz preferowana integralna wizja człowieka. Studenci Socjologii zdobywają wszechstronną wiedzę tak, by byli w stanie samodzielnie z niej korzystać na różnych stanowiskach pracy: w przedsiębiorstwach; samorządach lokalnych; administracji państwowej; trzecim sektorze/organizacjach pozarządowych; jako dziennikarz; nauczyciel wiedzy o społeczeństwie; przygotowania do życia w rodzinie (po odbyciu dodatkowych kursów); resocjalizacji; ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej; konsultant w rozwiązywaniu konfliktów grupowych. Temu wszystkiemu służy przyswojenie sobie przez studenta Socjologii UKSW teoretycznych modeli, socjologicznych metod badawczych i kursy praktycznego wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych (zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych).