Tezy na egzaminy licencjackie i magisterskie z Socjologii

S O C J O L O G I A

 

Tezy na egzamin licencjacki (Socjologia ogólna) - obowiązują studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia.

SOCJOLOGIA OGÓLNA - (POBIERZ PLIK)

 

Tezy na egzamin magisterski (specjalności) - obowiązują studentów studiów stacjonarnych II stopnia

SOCJOLOGIA ZARZĄDZANIA I ROZWOJU LOKALNEGO - (POBIERZ PLIK

SOCJOLOGIA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ - (POBIERZ PLIK)

SOCJOLOGIA RELACJI INTERPERSONALNYCH - (POBIERZ PLIK)

SOCJOLOGIA BADANIA OPINII PUBLICZNEJ, POLITYKI I RYNKU - (POBIERZ PLIK)

SOCJOLOGIA EKONOMICZNO-MENADŻERSKA - (POBIERZ PLIK)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach