Międzynarodowa konferencja naukowa Instytutu Socjologii UKSW - "Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Nepełnosprawność. Praca. Rodzina" (program)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez Katedrę Teorii i Metod Pracy socjalnej Instytutu Socjologii UKSW I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina".

PROGRAM KONFERENCJI

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach