Tezy na egzaminy licencjackie i magisterskie z Socjologii

S O C J O L O G I A

 

Tezy na egzamin licencjacki (Socjologia ogólna) - obowiązują studentów studiów stacjonarnych I stopnia

SOCJOLOGIA OGÓLNA - (POBIERZ PLIK) - aktualizacja 27.04.2018

 

Tezy na egzamin magisterski (specjalności) - obowiązują studentów studiów stacjonarnych II stopnia

SOCJOLOGIA ZARZĄDZANIA I ROZWOJU LOKALNEGO - (POBIERZ PLIK) - aktualizacja 27.04.2018

SOCJOLOGIA KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ - (POBIERZ PLIK)

SOCJOLOGIA RELACJI INTERPERSONALNYCH - (POBIERZ PLIK) - aktualizacja 27.04.2018

SOCJOLOGIA BADANIA OPINII PUBLICZNEJ, POLITYKI I RYNKU - (POBIERZ PLIK) - aktualizacja 27.04.2018

SOCJOLOGIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKA - (POBIERZ PLIK) - aktualizacja 27.04.2018