O Instytucie

 

W Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie działają trzy kierunki studiów: Socjologia, Ekonomia, Praca Socjalna.

Ponadto w IS funkcjonuje 10 katedr i 7 zakładów. Prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licenjackie), II stopnia (magisterskie), a także III stopień (studia doktoranckie).

  • W ramach dydaktycznej działalności Instytutu prowadzone są studia licencjackie oraz magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  • Studia oferowane są w czterech specjalnościach odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy.
  • Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie socjologii.

Nasze kwalifikacje potwierdzone zostały certyfikatem jakości kształcenia przyznanym przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach