Informacje z Sekretariatu Instytutu Socjologii

Szanowni Państwo w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominamy:

1.Indeksy na naszym Wydziale nie są obowiązkowe, oczywiście student ma prawo poprosić o wpis do indeksu (jeżeli taki dokument posiada).

2.Dokumentem potwierdzającym prawo studenta do zaliczania przedmiotów w czasie sesji jest jego nazwisko i imię w protokole egzaminacyjnym w systemie USOS.

3.Studenci proszeni są o sprawdzenie przed sesją egzaminacyjną swoich uprawnień do zaliczeń i egzaminów, a w trakcie sesji wyniki zaliczeń i egzaminów w protokołach. W rozliczeniu roku będą brane pod uwagę wyłącznie wpisy widniejące w protokołach. Nie będzie tzw. "przerejestrowania indeksu".

4.Proszę również brać pod uwagę terminy zamknięcia protokołów. Przedłużenia aktywności protokołów będą dotyczyły jedynie wyjątkowych i uzasadnionych przypadków (np. zgoda Dziekana na przywrócenie terminu egzaminu ze względu na zwolnienie lekarskie).

Dziekanat nie dokonuje wpisów w protokołach!

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach