Przypomnienie o szkoleniu BHP

Szanowni Państwo,

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza  to,  że  jeśli  ktoś  z  Państwa  nie uczestniczył  jeszcze w  szkoleniu  zorganizowanym  w  naszym  Uniwersytecie,  proszony jest  o  bardzo poważne potraktowanie sprawy i przybycie na szkolenie.

Informuję, że WSZYSCY STUDENCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.

OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:

1 termin - 28.01.2015 (środa), godz. 17.00, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II;
2 termin - 31.01.2015 (sobota), godz. 09.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.

Uwaga!
Proszę o przybycie na szkolenie w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).


Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach