Kol. dr Marcin Zarzecki Wicedyrektorem Instytutu Socjologii UKSW

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Kol. dr Marcin Zarzecki został z początkiem 2015 r. mianowany przez Rektora UKSW na stanowisko Wicedyrektora Instytutu Socjologii UKSW. Kandydaturę poparła Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Nowemu Wicedyrektorowi cała społeczność Instytutu Socjologii składa szczere gratulacje, zapewniając o wsparciu jego inicjatyw i oferując niezbędną pomoc w pracach administracyjnych. 

Chcięlibyśmy w tym miejscu gorąco podziękować ustępującemu Wicedyrektorowi, ks. dr. Arturowi Wysockiemu - za jego dotychczasową pracę i wysiłek organizacyjny, bez którego właściwe funkcjonowanie Instytutu Socjologii byłoby niemożliwe. Ks. dr Artur Wysocki w spsosób znamienity przysłużył się do rozwoju naszej jednostki. I za to wszystko jeszcze raz serdecznie dziękujemy!  

 

   

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach